Stichting Nederlanders buiten Nederland: Wetswijzigingsvoorstel nationaliteitsrecht is een wassen neus.

Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN) is verontwaardigd over het
wetswijzigingsvoorstel voor het Nederlandse nationaliteitsrecht. Nederlanders
die ongewild en automatisch hun Nederlanderschap verloren hebben, zullen
het met deze wetswijziging vrijwel nooit terug kunnen krijgen en de problemen
omtrent het “automatisch verlies” worden niet opgelost.

SNBN roept alle Nederlanders buiten Nederland op, om voor 3 september de
internetconsultatie over dit voorstel in te vullen met “Wassen Neus – zie reactie
SNBN”.

Naar aanleiding van een uitspraak van het Europese hof is Nederland gedwongen
om de Rijkswet op het Nederlanderschap aan te passen. Het Europese hof heeft alle
Nederlanders die automatisch en vaak zonder het te weten hun Nederlanderschap
hebben verloren, in het gelijk gesteld. Zo’n verlies zou niet automatisch mogen gaan,
er zou getoetst moeten of zo’n verlies wel redelijk is.

SNBN vindt de wetsaanpassing die de Nederlandse regering hierover heeft
voorbereid, volstrekt ontoereikend en heeft dat in een formele reactie te kennen
gegeven. Twan Laan, secretaris van de SNBN, stelt: “Dit wetsvoorstel is een wassen
neus. Elke letter in het wetsontwerp laat zien, dat de wetgever geen enkele zin had
om de opdracht van de Europese rechter uit te voeren. Dit voorstel lost niets op, we
vrezen dat het vrijwel onmogelijk blijft om je Nederlanderschap terug te krijgen als je
dit – vaak zonder het te willen of te weten – bent kwijtgeraakt.”

Volgens de SNBN is de toets te streng, te selectief, wordt de bewijslast ten onrechte
bij de burger neergelegd en helpt het terugkrijgen van het Nederlanderschap niet bij
inmiddels geleden schade.

Voor vragen / opmerkingen: Twan Laan, secretaris, [email protected], telefoon
+41 76 443 55 23

Stichting Nederlanders buiten Nederland
Secretariaat: Wilerweg 22, 4600 Olten, Zwitserland
www.snbn.nl[email protected]

Over Redactie

Al sinds 1999 een gespecialiseerde uitgeverij in (auto)biografieën en uitgever van de magazines VertrekNL en Bommelglossy. Het complete fonds is via deze site te bekijken en rechtstreeks te bestellen.