212 reacties

Ik verheug me elke doordeweekse dag op Beter Spellen, Nu Beter Engels, Nu Beter Duits, Nu Beter Frans en Beter Rekenen. En op zaterdag los ik als eerste activiteit de Taaltest Ik Vertrek op! Ik doe al jaren mee en scoor op dit moment een gemiddelde van 95,8 % voor de 5 websites. Ik heb al jaren heel veel zenuwpijn en slik vrachten morfine, gabapentine, venlafaxine en amitriptyline. Volgens mijn huisarts zou iemand die daar niet aan gewend is, niet meer op de benen kunnen staan. Mede door deze websites houd ik in ieder geval mijn psychische conditie eniszins op peil. Wat mij betreft mogen Beter Spaans en Beter Italiaans erbij komen! Bij dezen dank ik de producenten heel hartelijk!!

Hoeveel “deskundigen” stellen hun salaris veilig door maar steeds aan de Nederlandse taal te liggen sleutelen?
Veel veranderingen zijn volgens mij gewoon onzin en onnodig.
Wanneer wordt er gestopt met dit gebed zonder eind.
Voor buitenlanders en zelfs Nederlanders is het soms onbegrijpbaar en is de uitleg er gewoon met de haren bijgesleept.

Helemaal mee eens!!! Ik ben lerares Nederlands en door de spellingveranderingen van 1996 en 2006 zijn er veel onlogische, onzinnige regels gekomen. Mijn leerlingen (en ik ook) oefenen ons soms suf om het onder de knie te krijgen en te houden. De Taalunie, het hoogste orgaan op taalgebied in ons land, heeft dit bedacht en zal dit nooit terugdraaien, helaas, hoe tegenstrijdig, idioot en inconsequent de regels ook zijn. Dit zijn overduidelijk mensen van de theorie, maar niet van de praktijk!

Lieve Maria,
ik geef hier in de BRD al 35 jaar Nederlands aan Duitsers.
Ik heb ook met verbazing de veranderingen in de Nederlandse taal vervolgd.
Keurt het “Groene boekje” iets goed, dan houdt het “Witte boekje” het weer voor fout!
Ik word langzamerhand zéér tolerant t.o.v. mijn leerlingen en zeg dan dat beide mogelijkheden in orde zijn….
Weet u overigens waar het woord “plaats” gebleven is? A

lles is (modern!) “plek” geworden!
Het Duits onderscheidt heel duidelijk tussen “der Platz” en “der Flecken”.
Zo was het vroeger in Nederland ook zo….
Stel je voor: “met hier en daar een plekkelijk buitje…”!
Tot de volgende keer: laat wat van u horen: er zijn nog genoeg verdedigers van een logische Nederlandse taal!!!
Sonja van Kleef, Stuttgart.

Beste mevrouw Van Kleef, uw ergernis over het bestaan van ‘twee spellingboekjes’ deel ik. Dat is voor mij een typisch geval van milde anarchie. Maar uw pleidooi voor logica in de taal kan ik echt niet volgen. Taal ontwikkelt zich voortdurend. U spreekt heel anders dan uw overgrootmoeder en dan gaat het over idioom en uitspraak. Wat bij spelling het grote probleem is, is het feit dat taalgeleerden diverse principes hanteren bij spelling: de regel van etymologie bijv. daardoor ‘onlogische’ vormen naast elkaar: ijsmeisje-kachel en zo kom je aan ontelbaar vele ‘uitzonderingen’ Ik vind juist dat men veel sterker zo dienen te hervormen vooral in de werkwoordspelling. En ook ik hou zeer van mijn taal, maar weet ook uit mijn onderwijspraktijk hoe het geweldig zou helpen als er eens echt hervormd zou worden en dan voor lange tijd die hervorming in stand houden. Overigens bijna alle talen doen in meer of mindere mate aan hervormingen incl. het door mij geliefde Duits. En tot slot: taal is geen wiskunde en zeer ‘onlogisch’: prachtig toch??

Beste mevrouw uit BRD,
De woorden “plek” en “plaats” zijn voor een deel inwisselbaar. In de context van “het ligt niet op zijn plek/plaats”, is beide goed. Er is echter ook een verschil: meestal is plaats groter dan plek: bijv. in de context van: woonplaats, dan is “woonplek” bijv. een klein huisje of flatje.
Picknickplek, maar wel bouwplaats, schrijfplek, maar wel speelplaats.
Het wordt “plaats” kom ik nog regelmatig tegen in het Nederlands, gesproken en geschreven en zal ook in de toekomst blijven, net als “plek” omdat ze hun eigen
betekenis hebben. Dus een plaatselijk buitje hebben wij ook regelmatig!
Kijk op de website van de Taalunie (Google) als u advies nodig hebt, want veel
woorden worden nu anders geschreven dan vroeger. Ik houd hun spelling aan, omdat dat de heersende regels zijn en omdat ik het mijn leerlingen goed wil leren.

Naschrift: in Nederland dient in het onderwijs uitsluitend het Groene Boekje
te worden gehanteerd, dat is verplicht.
Het Witte Boekje wordt in de media toegepast en is ontstaan uit protest tegen de nieuwe spellingen, vastgelegd in de Spellingwet.
Om het mezelf als lerares niet nóg moeilijker te maken dan het al was/is hanteer ik altijd de officiële spelling (en dus nooit het Witte Boekje, dat veel soepeler is en dus verleidelijker om te gebruiken! Maar nee!).
Beide door elkaar gebruiken schept m.i. voor veel verwarring.

Ik houd ook niet van al die veranderingen, maar taal is niet statisch. Het is organisch en zal zich blijven ontwikkelen, ook al kan ik me in veel van die ontwikkelingen niet vinden. Er is een mooie TedTalk op internet over woorden: “een woord bestaat als iemand het gebruikt”. Dat is best een deprimerende gedachte. Ik wil bijvoorbeeld niet dat YOLO een woord is en in de Dikke Van Dale wordt opgenomen, maar daar heeft te taalunie geen boodschap aan. Ik ben het er absoluut mee eens dat de veranderingen (en de meningsverschillen tussen het Groene Boekje en het Witte Boekje) de taalregels er niet duidelijker of eenvoudiger op maken. Het is soms behoorlijk frustrerend.

Een eigenschap van taal is inderdaad dat het dynamisch is en niet statisch, maar de Taalunie is met een bezem door onze mooie taal heengegaan en heeft idiote regels verzonnen met gekke uitzonderingen, die daardoor aan kinderen en volwassenen bijna niet uit te leggen zijn, ook al kan ik prima uitleggen! Het zorgt voor enorm veel extra werk en onderhoud qua spelling. Enkele schrijvers, w.o. Stephan Enter (Ned. schrijver), blijven principieel de oude spelling in hun boeken hanteren als protest en dat is dan weer vreemd om te lezen, dus na zekere tijd is er ook wel gewenning aan die nieuwe spelling (dat rijmt!).
De nieuwste spellingen (1996 en 2006) zijn van bovenaf opgelegd en kunstmatig en volgen niet een natuurlijk proces van evolutie binnen een taal.
Ik train mezelf en mijn leerlingen om het zo goed als foutloos te kunnen, omdat men daar in het dagelijks leven op kan worden afgerekend en verzorgd taalgebruik waardevol is.
P.S vroeger moest principieel met een trema, nu niet!
En commentaar schrijf ik ook met een “c”.

Ik haal ook mijn eigen fouten uit mijn werk:
De zin “Beide door elkaar gebruiken schept mi, veel verwarring”, een paar stukjes hierboven is juist en wat ik daar schreef niet.
Omdat hier ook soms van die betweters op de lijn zitten (die ook nog vinden dat iedereen foutloos Ned. moet schrijven! Dat staat in geen enkele wet in Nederland) heb ik het zelf al gecorrigeerd, dús!

Ik ben het helemaal met je eens. Er zitten in de taalunie een aantal academen (voor de taalpuriteinen schrijf ik dit bewust zo) die alleen maar bezig zijn met spitsvondigheden zoals b.v. klinkerbotsingen. In mijn woordenboek staat tenslotte aan elkaar, maar nee dat moet los van elkaar. Sinds wanneer? Wanneer is een afkorting zo ingeburgerd dat die met kleine letters moet worden geschreven? Ik heb al eerder als commentaar (of is het inmiddels weer kommentaar geworden) gegeven dat je Nederlands kunt studeren en daarop ook nog kunt promoveren. Om als gewone burger goed met de taal te kunnen omgaan, moet je om de paar jaar worden gehersenspoeld. Vreemde talen hebben ook hun uitzonderingen, maar in Nederland lijkt de taal meer uitzondering dan regel.

Geboren en getogen Nederlandse en vandaag toch maar 80% goed. Vorige week 100%, alleen dan ben ik tevreden. Ik blijf stug dooroefenen, ook op beterspellen.nl!

Manon,

Ik ben ook Nederlandse en ik blijf ook stug volhouden, maar ik ben best tevreden met 8 of 9 goede antwoorden. Foutloos schrijven is ondoenlijk met al die, vaak vreemde, regeltjes. Ik doe Beter Spellen al een paar jaar consequent iedere dag en ik leer er wel van. Leuk om te doen, evenals Nu Duits, Nu Engels en Beter Rekenen.

Een heel goede opfrisser. Soms twijfel aan woorden omdat je ze niet dagelijks gebruikt.

Test kan altijd beter

Uw uitleg: “De uitdrukking ‘naar verluidt’ betekent ‘zoals gezegd wordt’.” vind ik een zeer ongelukkige en onlogische beredenering.
Voor hetzelfde geld is de redenering: “naar verluid wordt.”
Beide voorbeelden kunnen in de genoemde zin worden gebruikt: Een flesje water, naar gezegd/ naar verluid, gebruikt door Elvis, bracht 340 euro op. (uitgegaan van het voltooid deelwoord)
U hinkt op twee benen als u daarna komt met de verklaring:
” De t hoort erbij, alsof er ‘naar (het) verluidt’ staat, net als bij ‘naar (het) nu blijkt’: ook met een t. ( of ook te gebruiken: naar men zegt).
Hoewel sommigen vinden dat de t niet nodig is, vinden de woordenboeken de t wel nodig.
Correct is: naar verluidt. Het is een werkwoordsvorm in de tegenwoordige tijd (naar het verluidt). Betekenis: naar men zegt.
Het is dus een voorkeurspelling.
Zie ook: https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/naar-verluid-naar-verluidt

Twee mogelijkheden: naar verluidt óf naar verluid (wordt). Hangt van perceptie van de persoon af.
Persoonlijk vind ik de eerste manier mooier, omdat het een alg. mededeling is, dus tegenw. tijd.
Zo zou ik het mijn leerlingen uitleggen (met nog meer voorbeelden).

Schamen? Het netekent gewoon dat je normaal bent. Er is geen reden om je te schamen als je spontane Nederlandse spelling niet overeenkomt met de nu gebruikelijke.
De Nederlandse taalregels en dus spelregels veranderen (kunstmatig?) regelmatig, Niemand die de taal niet regelmatig meer gebruikt, in schrift, kan dat bijhouden, tenzij dagelijks testen zoals deze gedaan worden en er veel tijd in gestoken wordt om up-to-date te blijven .
In de 17e eeuw schreef men In Nederland veel woorden op verschillende manieren, geleidt door de uitspraak, die dialectisch kon zijn. Zelfs namen van personen van toen vinden we in verschillende spellingen. Daarbij vergeleken zijn wij ‘buitenlanders’ geniaal. PR

Geleid met ‘dt’? Ik zal niet zeggen Peter dat je je moet schamen, maar correct Nederlands is het niet!

Nou ja zeg: … naar verluidt, dat moet met dt, ik ken het echt alleen maar als: … naar verluid.

Maar verder was ie deze keer wel makkelijk … voor een Nederlandse dus.
Nederlands lijkt mij inderdaad een moeilijke taal voor een buitenlander en een lastige voor een Nederlander die al weer een poosje in het buitenland woont, vanwege alle veranderingen en zeker het vernederlandsen van Engelse werkwoorden 🙂

Hoezo schamen?? Schamen moet je je wanneer je gelogen hebt of gestolen… Niet over eventuele fouten die je maakt in de Nederlandse taal. Niemand is perfect en elkaar de maat nemen lijkt mij niet de bedoeling van deze test… Ik ben decennia geleden van school gekomen en pik echt niet alle kunstmatige veranderingen, die “men” toepast, mee…dus maak ik fouten…. Nou en???

Achter volt. deelwoord komt nooit dt. Leer je al op de basisschool in groep 5. dus hier geen kwestie van kunstmatige veranderingen.

Daarom haakte ik van deze pagina af, ik vond de mensen zó betuttelend naar elkaar
doen en omdat ik zelf lerares Nederlands ben (en ook spelling blijf oefenen, omdat
niemand foutloos Nederlands schrijft) was ik daar verbaasd over, zo doe ik niet eens
naar mijn leerlingen of mijzelf. Wie ben je dan? denk ik dan.

Als de grammaticaregels op de scholen al niet zo nauw genomen worden, zoals de laatste vijftig jaar het geval is, krijg je deze bedroevende verloedering van het Nederlands.

sinds vandaag bekend met deze site en er zeer gelukkig mee. iedere dag weer leren en niet eigenwijs zijn.
denk ik goed Nederlands te kunnen spreken en schrijven en dan blijkt dat er voor mij veel te leren is.

Dat ben ik wel een beetje met je eens. We laten gewoon het kofschip op Engelse vervoegingen van werkwoorden los. Heb er gelukkig regelmatig 90% goed. Aardige site, maar beter spellen vind ik helemaal TOP. Je denkt toch niet dat iemand die hier enkele jaren woont, dit allemaal begrijpt? Not!

Gerdi, aan het begin van een zin schrijf je een hoofdletter. Niet vergeten!

Ai weer 1 foutje, dus 90 procent goed, daar kom ik steeds op uit 🙂

Ik vind deze website uitstekende.
Ik ben Frans en Engels talige.
Will Ik ook goed Nederlands spreken en schrijven.

Mariam, niet om betweterig te zijn, maar om je een beetje te helpen.
Het is: ‘Ik vind deze website uitstekend.’ Of: ik vind dit een uitstekende website.
‘Ik ben Frans- en Engelstalige.’
‘Ik wil ook goed Nederlands spreken en schrijven.’
Kijk ook eens naar: http://woordenlijst.org/leidraad/inhoudsopgave
Veel succes.

Als je verbetert doe het dan goed. Een Frans- en Engelstalige vrouw is Frans- en Engelstalig en niet -talige.

Ik zou toch wel willen weten wat nu de preciese regels/redenen zijn voor de voor mij vreemd voorkomende verbuigingsregels van ‘bijdehand’ (en evt. vergelijkbare woorden).

Dat het met een ‘t’ wordt geschreven in plaats van een ‘d’ bij verbuiging is wel duidelijk omdat dit als het juiste antwoord wordt gegeven. Maar op deze manier is er niet veel van te leren

Pfff… lastig vandaag. Ik ging uit van geldlade… dus laadje, maar toch met een “T”
Altijd een stuk moeilijker dan de beter-spellen op het hoogste niveau, dus heel leerzaam!
Bedankt en groet .

‘Geldlaatje’, omdat ‘geldla’ ook correct is.
Daarnaast: ‘karbonaadje’, omdat naast ‘karbonade’ niet ook ‘karbona’ bestaat.

Vond het meevallen. Blijkt ook uit 90% goed. Ik scoor normaal ook tussen 75% en 100% dus deze uitslag is prima.

‘Geldlaatje’, omdat ‘geldla’ ook correct is.
Daarnaast: ‘karbonaadje’, omdat naast ‘karbonade’ niet ook ‘karbona’ bestaat.

Dit was moeilijk ! Normaal zit ik op 80% goed, maar hier kwam ik niet verder dan de helft….:-(

Ik zit nu wel op 80% maar dit is de eerste keer op vertrek.nl. Normaal doe ik Beter Spellen…

Dan mag ik niet klagen met 70%. Nog steeds een aantal fouten gemaakt bij de instinkers. waaronder de d of t aan het eind van een woord en de streepjes bij cakeje.

Maar een schamele 50% goed. Terwijl ik bij beter spellen veelal 100% scoor. Dit is dus een stuk moeilijker. Ik ga er aan werken.

Pfff… vandaag ging het voor mij moeizaam. Slechts 50% goed. Volgende keer beter hoop ik. Was wel leerzaam.

Ja, dat heb ik ook: dwz de test vr diegenen die in het buitenland wonen, is moeilijker dan de dagelijkse test!

Soms wordt mij een woord fout aangerekend, terwijl ik het wel goed had ingevuld. Hebben jullie dat ook wel eens?

Monique, nee, dat verschijnsel doet zich niet voor bij mij. ‘Meerdere’ schrijf jij. Dar moet wel met een ‘n’ erachter. Het duidt personen aan in jouw zin.

Kijk of je goed geklikt hebt op het rondje, soms heb je je vinger net niet ver genoeg op de muis

Gebeurde mij twee keer. Goed ingevuld, maar fout gerekend. Er staat in de test iets anders dan ik ingevuld had.

waarom is het niet: stress-stoornis ? ik heb altijd geleerd dat je moet schrijven Churchill-laan (en Apollolaan). Argument: drie dezelfde medeklinkers op rij zijn niet gemakkelijk leesbaar.

Je mág er voor de leesbaarheid een koppelteken tussen zetten maar het is niet noodzakelijk.

Eens met Alex. Wat je wél moet doen is een hoofdletter schrijven aan het begin van een regel. En tussen een woord en vraagteken komt geen spatie. Het lijkt misschien iets onbenulligs, maar toch …

Daarover – over die drie puntjes (= beletselteken) denkt de Nederlandse Taalunie anders. Daar is als regel te vinden: ‘ Voor en achter een beletselteken komt doorgaans een spatie.’

Vandaag weer eens 90% gehaald! Het blijft spannend en eigenlijk jammer dat deze taaltest niet vaker langs komt.

De laatste twee vragen worden niet nagekeken en verbetert. Moet hetniet zijn verbeterd.?

In jouw zin zou je verbeterd met een d moeten schrijven Steffie. Het is hier het voltooid deelwoord van verbeteren.

Ik ben bijna 91 en woon sinds 1953 in Zuid Afrika. Ik ben “geabonneerd” op Beter Afrikaans, Beter Engels, Beter Rekenen en Beter Spellen. Voor de maandagse taaltoets van gisteren behaalde ik 80%. How’s that?
Gerrit van Milligen

Bravo! Lang niet gek voor iemand van 91 die al sinds 1953 niet meer in Nederland woont! Bij mijnwoordenboek.nl staan diverse woordspellen. Ook goed voor de Nederlandse taal.

Ben ik niet met je eens. Hier een keer per week 10 vragen, maar met Beter Spellen zijn het er 20 per week. 🙂

Ja, en als je meer dan 30 jaar in het buitenland woont, merk je hoe de geschreven taal verandert en je de grammatika vergeet!

Bedankt! Omdat ik zo lang in Frankrijk woon weet ik niet in welk geval de “c” door een “k” vervangen mag worden. Dus een reden meer om door te gaan met de oefeningen, ook voor de andere talen, ik geef hier bijles Engels en Frans aan middelbare scholieren.

Maar moeten we nu werkelijk leren leven met woorden zoals een Zakjappanner? En dan nog juist spellen op de koop toe?

Jazeker, taal blijft levend, en verandert dus voortdurend; leuk toch, nieuwe woorden leren

Ik kijk er elke week naar uit. de moderne woorden en woorden die nu volgens het groene boekje moet worden geschreven is fijn te zien dat het soms fout gaat. Maar er komt een dag daar na, om weer te oefenen. Ik ben 75 jaar

Afschuwelijk woord vind ik. Alsof er daadwerkelijk een Japanner in je jas zou zitten! 🙂

hoera, eindelijk eens een betere uitslag dan 60 of 70 procent: 90 procent! Mijn dag is weer goed.

Gefeliciteerd! Had na 2 maanden ook 90% gehaald. Goede testen: soms valt het mee (zoals vandaag), soms valt het tegen. Maar ik leer wel van mijn fouten. Doe ook dagelijks Beter Frans in het laagste niveau. Ben 66 jaar en moet héél ver terug naar mijn MULO-tijd.

Bij mij gaat het ook beter
50 jaar weg uit school maar alles komt terug
Dikke merci!!!

verbeteren blijf je fouten maken , ook als je in Nederland geboren en getogen bent ! Van fouten leer je ?

wow! dat is heel knap! Daar kunnen veel volwassenen een voorbeeld aan nemen.

Dat vind ik pas echt knap. Ik vind veel jongeren, en ook niet meer zo jonge jongeren erg slecht in taal. Zelfs in kranten zoals de Volkskrant kom ik taalfouten tegen waar mijn tenen krom van gaan staan. Zoiets als ‘de gebraadde duiven’ i.p.v. de gebrade duiven. Mijn complimenten.

Zo is het maar net: want ze zijn al gebradEN, die duiven.
Is zo lastig lopen met kromme tenen, want taalfouten zie je overal én
maakt iedereen, want perfectie is fictie. Zo goed mogelijk is al prima, vind ik.

Beste mensen,
Ik woon bijna 3 jaar in Nederland en volg een hbo opleiding. Ik moet mijn taal verbeteren voor mijn studie. Kent iemand misschien nog een andere site voor Nederlands oefenen?

As salaam alaikum Halima,
Ik heb jaren (41) als leraar gewerkt. Als je een HBO opleiding volgt, heb je zeker ook taalboeken nodig voor je studie ?
Heb je die boeken ,dan kan ik je helpen met de Nederlandse Taal.
Heb je die boeken niet, dan zijn die te krijgen in de boekwinkel bij het concertgebouw in Amsterdam.
wassalaam. Mobarak ALI Imambuks .

Ja, die ken ik: Nederlandse taaltoets en dat ziijn zes verschillende oefeningen, die om de paar maanden worden vernieuwd.Ik oefen deze zelf én met mijn leerlingen, want ik ben taaljuf. Voor 3 jaar schrijf je
behoorlijk goed Nederlands en wens ik je veel succes!

voor een ‘taaljuf’ (nooit van dat beroep gehoord) is je nederlands niet zo goed.. de laatste zin noemen we de ‘tante betje-stijl’: je zegt dus: voor drie jaar wens ik je veel succes.
enfin, een verschrijving neem ik aan.

Goed lezen is een kunst mevrouw!
En niet oordelen (op grond van één tekstregel ook!)
Wat u schrijft, voorstelt, stáát er helemaal niet en wordt ook niet bedoeld.
Taaljuf is lerares Nederlands, kent u dat beroep???
En waar staat het in de wet, dat wij dat perfect zouden moeten kunnen?
Dat kan niemand namelijk.

Inversie/tante Betje is een prachtig stijlfiguur, kwestie van smaak! en ja…..
smaken verschillen, nietwaar?
Heeft u altijd van die zure reacties of alleen vandaag?

Inderdaad, “taaljuf” klinkt wel erg kinderachtig! Dat is een term die je misschien tegen jonge kinderen gebruikt, maar niet tegen een volwassene.

En ik mag toch aannemen dat je als lerares/docent perfect Nederlands schrijft (en spreekt!)??

Het is niet een prachtig taalfiguur maar een prachtigE taalfiguur, en dat klopt nog niet want het is gewoon een taalfout

@Peter. Even afgezien van het feit of het een taalfout of een taalfiguur is: je mag zowel een prachtig taalfiguur schrijven als een prachtige taalfiguur. Figuur heeft namelijk zowel de als het als lidwoord. Gebruik je ‘de taalfiguur’, dan schrijf je: een prachtige taalfiguur. Gebruik je ‘het taalfiguur’ dan wordt het: een prachtig taalfiguur. Het-woorden die worden omgezet naar een-woorden verliezen de -e achter het bijvoeglijk naamwoord (het leuke meisje – een leuk meisje).

Hoi Halima,
Deze krijg je alvast cadeau.
– “HBO-opleiding”
– “… om Nederlands te oefenen”

Maar inderdaad, beterspellen.nl
en onzetaal.nl

goed bezig Halima! Ik doe ook de dagelijkse test van beterspellen. Dat zijn maar 4 vragen per keer, maar je krijgt er wel altijd uitleg bij waarom het antwoord zo is. Heel handig, dan heb je er bij een volgende vraag ook wat aan. Succes met je opleiding en het verder oefenen van de Nederlandse taal.

Hoi Halima,
Ken je de site http://www.oefenen.nl al?
Succes met je taal, zoals je ziet is het ook voor Nederlanders nog best moeilijk! ik scoor normaal gesproken hoog maar ik haalde op deze test maar 30% 🙁

Marijke

Ook ik wens jou, Halima veel succes met het gaandeweg beheersen van onze mooie taal. Overigens ben jij volgens mij ook Nederlandse..

Hai Halima,
Wat fantastisch dat je een hbo opleiding volgt na 3 jaar in Nederland en heel verstandig om je Nederlands helemaal op peil te krijgen. Ik heb zelf een hbo opleiding gevolgd in nederland maar niet zo hard aan mijn nederlands gewerkt en daar heb ik heel veel spijt van (dacht niet dat ik zo lang in nederland zou blijven). Als je een maal aan het werk bent is het makkelijker om de taal zo goed mogelijk te beheersen. Ik maak nog veel fouten en het kost me veel tijd wat ten koste gaat van mijn productiviteit en maak ik soms daardoor overuren.
Mijn kinderen gebruiken veel sites om taalvaardig te worden. Zeker omdat ik in het nederlands ze niet kan ondersteunen. Meester Klaas is een van de sites die voor mijn kinderen heel zinvol is geweest en ik heb er ook veel van geleerd. https://www.meesterklaas.nl/. Ik hoop dat het je lukt, is alleen maar gunstig als je in je studie periode zo vaardig mogelijk in het nederlands wordt en er tijd aan kan besteden. Success.

Halima,
Ga naar de site beter spellen. Je kunt je eigen niveau kiezen. probeert het. Je zult zien na een jaar zijn er vorderingen te zien. maar kies het niveau dat voor jou geschikt is.En dan kun je steeds hogere kiezen. véél succes. groetjes, Toos

Halima,
Laat mij weten of je deze oefeningen fijn vindt!! ik zou het zo fijn vinden wanneer je er je daarmee verbeteringen krijg. groetje Toos. Ik laat het jou juist weten omdat er zoveel mogelijkheden zijn.

Echt leuk om mee te doen
zo blijf’k beetje bij bij de Nederlandse taal
toch moet ik wel een beetje gniffelen!
er zijn haken en ogen en ook valkuilen

Ben best een beetje trots op me zelf. Maar één foutje. Vind deze testen erg leuk. Doe elke dag mee, ook aan beter Engels en beter Frans

Ja, leuk toch! Ik doe ook elke dag mee aan beter Engels en beter Frans en natuurlijk Nederlands. Ik woon in Spanje en ben blij om op deze manier de NL-se taal bij te houden.

Goed gedaan Johanna, Ik ben ook vandaag met een foutje. Ik doe het ook elke dag en ook de engles test.

Dag Johanna, waarom ontbreekt de taal van onze oosterburen?? Dan ben je pas echt goed bezig…

Beter Duits bedoel je? Die is er wel degelijk en ik vind Duits om te spreken niet zo moeilijk, maar schrijven… is het mijn slechtste taal. Ik doe elke dag Beter rekenen en de talen NL, F, E, D. Ik ben er aan verslaafd.

Meer als 50 jaar woon ik in Zwitserland, maar probeer mijn taal nog altijd bij te houden. Deze tests van “Beter Spellen” zijn daar heel goed voor. Hoewel, vooral de nieuwe woorden zijn moeilijk vanwege de tekens. Veel er van blijken bij de een of andere modernisering (?) van de Nederlandse taal, waar ik niets van weet, weggerationaliseerd te zijn. Maar we oden vol en gaan moedig verder met de tests!

Petra uit Zwitswerland

Heer Timan, het spijt me maar u bent te streng. ‘Als’ is ook correct. Vondel gebruikt al volop deze vorm. (Kan iemand me duidelijk maken waarom er ‘name’ staat i.p.v. naam?? Dat zijn zaken die mij juist storen…)

Vondel is al weer een aantal spellingrondes/eeuwen geleden, nietwaar?
“dan” en niet “als” is hier het enige correcte woord.

Als, als overtreffende trap is een Germanisme. In onze taal moet het Dan zijn, inderdaad.
Je kunt de eeuwenoude taal van Vondel niet als maatstaf nemen, taal leeft, verandert in de tijd.
Soms vind ik het zelfs moeilijk om die oude taal te begrijpen.

Na meer dan (!) 50 jaar doe je het nog prima. Maar tik niet te snel: we houden vol / Zwitserland.

Goede morgen Petra,
Ook wij wonen reeds 20 jaar in Frankrijk …..het is dus ‘ meer dan ‘
We vinden deze lessen ook heel leuk !
Groet
Coco Dubbelboer.

Ja, dat klopt. De Ned. grammatica is helemaal op de schop gegaan: in 1996 en 2006.
Veel nieuwe, onlogische, onzinnige regels, waar veel docenten (waar ik er één van ben) en heel veel leerlingen hun handen vol aan hebben. Een kleine groep houdt de oude spelling aan, omdat zij mordicus tegen de veranderingen zijn.
Op internet vindt u onder de Ned. taalunie meer informatie hierover, want dit instituut heeft de nieuwe taalregels opgesteld vanuit het gezag dat zij heeft in Nederland. Veel succes gewenst!

Leuke en nuttige test. Ik begrijp heel goed dat advertenties erbij horen. Zij zijn voor mij niet storend en- helaas voor de adverteerders- merk ik ze nauwelijks. Zonder advertenties is de test waarschijnlijk niet te financieren. Dat hebben wij wel eerder gezien met een taaltest. Die moest verdwijnen wegens gebrek aan financiering (gelukkig in een andere vorm voortgezet door Onze Taal). Redactie: complimenten, houd het goede werk in stand en ga dus ga zo door!

I lived in Holland for 6 years from 1963-1969. I had Dutch parents but didn’t speak Dutch until I moved there as a 17 yr. old. I have never attended a Dutch school so I need to go by how the words sound to me. I love these tests.

Marianne, zo reconstrueer ik uit haar berichtje, werd elders uit Nederlandse ouders geboren, en werd in het engels opgevoed en onderwezen, ze was 17 toen ze in 1963 voor het eerst in Nederland kwam, en ze bleef tot haar 23ste. Wat is daar onzin of vreemd aan, Marian ?

Precies, zo begrijp ik het ook! Helemaal niet vreemd.
Leuk dat mensen zoals zij Nederlands oefenen, toch?
Af en toe vind ik de reacties hier echt zuur, wat ik al schreef aan Mevr. Mies, vooroor-
delen, minzaamheid. Om het met Maxima te zeggen:”Echt ’n beetje dom!”

Die advertenties zijn voor mij niet acceptabel. Die horen niet bij een taaltest. Als die er weer bij zijn volgende keer zal ik moeten afhaken.

Advertenties zijn onvermijdelijk tegenwoordig om een gratis dienst in stand te kunnen houden. Als je om een dergelijke reden afhaakt, terwijl je de test met plezier doet, dan heb je alleen jezelf daarmee. Daarbij: niemand verplicht je tot aankopen, of zegt dat je op de advertenties moet klikken.

Graag zou ik een muismat kunnen bestellen met WEETWOORDEN en mogelijk ook eentje met de meest gemaakte fouten + de correcte spelling.

Geen reactie hierop, maar wel een vraag, als dat ook mogelijk is:
Gall & Gall maakt reclame met: ” Wilde Wijn Dagen “.
Naar mijn idee zou dit aan elkaar geschreven moeten worden. Of vergis ik me?
Ik ben heel benieuwd, hoe het nu precies is. Alvast bedankt.

Voor Ria:
Hangt ervan af wat er wild is. De ‘wijn’ of de ‘dagen’. Ik neem aan dat hier de ‘wijndagen’ wild zijn. Volgens mij dus: ‘wilde wijndagen’. Anders dus dan de * ‘wilde zalmfilet’ die ik weleens bij Lidl koop. Daar is niet de ‘filet’ wild, maar de ‘zalm’. Daarom: ‘wildezalmfilet’. Zo verkoopt o.a. Blokker geregeld * ‘rode wijnglazen’ die helemaal niet rood zijn. Het zijn glazen voor ‘rode wijn’: ‘rodewijnglazen’ dus.

60% goed op 22 februari. Ik woon al sinds 1972 niet meer in Nederland. Het zou misschien leuk zijn als ook gevraagd wordt voor de statistieken hoelang men al niet in een Nederlandssprekend gebied woont. Ik hoop in de toekomst beter te scoren.

Hoi Louise,
Zoals ik ook Arie heb laten weten, van oudsher is ervaren een sterk werkwoord, alleen is in veel hedendaagse woordenboeken ook de zwakke werkwoordsvervoeging opgenomen.
Ik begrijp de voorkeur voor ervoer, ervaarde is niet fout.

Beste Kader, procent is volgens mij ook onzijdig, maar ‘op naar HET 100% vloekt in mijn oren. Graag commentaar van de REDACTIE.

Als procent enkelvoud is, dan is het onzijdig. Maar alle woorden in het meervoud, zijn de-woorden. Bijvoorbeeld: het paard, de paarden

Het gaat hier niet om 1 procent, maar om 100 procent. Meervoud dus -> op naar de honderd procent

100 procent is geen meervoud! 100 procenten wel. Vandaar het lidwoord het.
Zie ook: een aantal mensen, alles, enzovoorts ook dat is enkelvoud.

en feitelijk zou achter : “dan ik” ook de pv “loop” moeten komen, omdat de pv van Kees een 3e persoon enkelvoud is en ik een eerste persoon. Samentrekken van 2 verschillende pv’s is niet wenselijk, want gemakzuchtig…

Klopt, van oudsher is ervaren een sterk werkwoord. Maar in nagenoeg alle hedendaagse woordenboeken is naast de sterke vervoeging ook de zwakke vervoeging opgenomen.
Ik begrijp de voorkeur voor ‘ervoer’, ‘ervaarde’ is niet verkeerd.

Wat raar bij twee vragen had ik een ander antwoord ingetypt dan in de uitslag wordt aangegeven.

Merkwaardig, datzelfde heb ik ook ervaren. Twee vragen die ik goed beantwoord had, waren bij terugzending met de uitslag ineens fout……Hoe kan dat?

Vreemd. Omwille van is aan elkaar, maar ter wille van is wel los van elkaar. Zeer onlogisch, lijkt me.

De reactiemogelijkheid is gesloten.
Website