Wonen en werken in het buitenland? Hoe zorgt u dat u goed wordt verzekerd?

Staat u op het punt om te emigreren of bevindt u zich al in uw nieuwe woonland? In dit artikel biedt VertrekNL tips van experts op een specifiek terrein. Just Dalhuisen van Stichting JoHo Insurances merkt dat veel expats en emigranten hun ziektekosten en andere verzekeringen als ‘sluitpost’ van de regelzaken zien.

Wanneer vervalt de dekking van verzekeringen in Nederland en wat zijn de gevolgen?

“De uitschrijving bij de gemeente is vaak de formele emigratiedatum. Lopende polissen voor aansprakelijkheid, rechtsbijstand, inboedel & opstal (voor een woning die in Nederland wordt aangehouden), ongevallen, arbeidsongeschiktheid en een doorlopende reis- en annuleringsverzekering geven vaak geen dekking meer bij vertrek uit Nederland. Vaak eindigt de dekking op de datum dat u formeel uitgeschreven bent bij de gemeente. Sommige verzekeringen bieden een uitlooptermijn.”

Wat gebeurt er met de Nederlandse basiszorgverzekering?

“In veel gevallen zal bij emigratie de basiszorgverzekering in Nederland verplicht stoppen vanaf de uitschrijfdatum. Uitzonderingen hierop zijn onder andere situaties waarbij er sprake is van detachering, van een pensioen of uitkering uit Nederland of in het geval Nederland het ‘woonland’ blijft. In sommige situaties is niet direct duidelijk of de basiszorgverzekering in Nederland stopt of moet blijven doorlopen. U kunt dan een WLZ onderzoek indienen bij de SVB (www.svb.nl).”

Wat zijn extra aandachtspunten als je een eigen woning in Nederland aanhoudt?

“Naast een opstalverzekering heeft men vaak ook een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering. De uitschrijving is vaak de reden dat de lopende verzekeringen geen dekking meer geven, maar ook verandering van gebruik (langdurig onbewoond of verhuurd) kan verval van dekking tot gevolg hebben.”

Kun je je niet gewoon in je nieuwe woonland verzekeren voor ziektekosten?

“De mogelijkheden hangen af van het land van bestemming, het niveau van de medische zorg en de persoonlijke (werk)situatie. In veel landen in de wereld zijn de medische voorzieningen beperkt. Het is dan goed om te kijken naar de dekking van ziektekosten in buurlanden, of zelfs landen verder weg.Overheidsdekking betekent vaak dat iemand alleen in staatsklinieken terechtkan waar niet altijd zorg van voldoende niveau wordt geboden. Soms wil je liever in een privékliniek behandeld worden.”

Kan je een paar voor – en nadelen benoemen van een internationale particuliere ziektekostenverzekering?

“Bij een particuliere ziektekostenverzekering is er het risico dat bestaande medische aandoeningen mogelijk niet meeverzekerd worden. ‘Acceptatie’ of ‘uitsluiting’ heet dat. Een particuliere ziektekostenverzekering geeft het voordeel van een wereldwijde dekking (inclusief dekking in Nederland), er is vaak genoeg keuzevrijheid (privéklinieken), vergoedingen en voorwaarden zijn veelal volgens de Nederlandse maatstaven en er zijn beroepsmogelijkheden volgens NL/EU regelgeving. Bovendien is er vaak dekking tijdens de heen- en terugreis naar het nieuwe woonland, de reizen die men maakt buiten het land waar men verblijft en dekking voor een retourreis naar Nederland vanwege familieomstandigheden.”

Kan een Nederlandse reisverzekering niet dienen als overbruggingsverzekering?

“Het is een misverstand dat een Nederlandse doorlopende reisverzekering bij een emigratie als overbrugging kan dienen. Zo’n reisverzekering vereist namelijk inschrijving in Nederland, een lopende reguliere basiszorgverzekering en een tijdelijk verblijf in het buitenland inclusief geplande terugkeer naar Nederland. Deze aspecten zijn bij emigratie juist niet van toepassing.”

Tot slot, heb je tips voor mensen die hun verzekeringen onder de loep willen nemen?

“Als het kan: start tijdig met oriënteren en vergelijken. Een goed startpunt is de JoHo Insurances Expat- en Emigratieplanner1. JoHo Insurances geeft inzicht in de aandachtspunten rondom ‘lokaal verzekeren2’ en in de premies en dekkingen van internationale verzekeringen3, zowel van Nederlandse als van internationale verzekeraars. Ook geeft JoHo Insurances tips over het aanvraagproces van internationale verzekeringen.”

 

 

JoHo Insurances verzekert expats, emigranten en MKB wereldwijd

  • Ziektekosten & repatriëring
  • Arbeidsongeschiktheid & Overlijdensrisico
  • Aansprakelijkheid & Rechtsbijstand
  • Bagage & Annulering
  • Huis & Inboedel
  • Reisverzekering & Ongevallen

 

www.emigratieverzekering.nl

[email protected]

+31 88 3214561

 

Over Redactie

Al sinds 1999 een gespecialiseerde uitgeverij in (auto)biografieën en uitgever van de magazines VertrekNL en Bommelglossy. Het complete fonds is via deze site te bekijken en rechtstreeks te bestellen.