Wat zijn de gevolgen bij verkoop van een huis in Frankrijk?

In tegenstelling tot in Nederland, is in Frankrijk de winst die wordt behaald met de verkoop van Franse onroerende goederen belast met winstbelasting (plus value), ervan uitgaande dat er geen vrijstelling van toepassing is. Vóór augustus 2012 was het tarief van de plus value voor EU-ingezetenen gelijk aan 19 procent.

Sinds augustus 2012 is met betrekking tot de plus value een aantal wijzingen doorgevoerd, waardoor inwoners die niet in Frankrijk woonachtig zijn over de verkoopwinst met betrekking tot onroerend goed 19 procent belasting en 15,5 procent aan sociale premies (prélèvements sociaux) verschuldigd zouden zijn.

Indien een inwoner van Nederland, die tevens in Nederland onderworpen is aan de sociale zekerheid, zijn Frans onroerend goed gaat verkopen, zou hij per saldo 34,5 procent aan premies en belasting verschuldigd zijn. In deze situatie is de Nederlandse inwoner zowel Nederlandse als Franse sociale premies verschuldigd – maar is dit op basis van de Europese wetgeving toegestaan?

Europese Verordening

Om ervoor te zorgen dat werknemers van lidstaten binnen de Europese Unie zich vrij kunnen verplaatsen, is de sociale zekerheidsverordening ingevoerd. Doel van deze verordening is onder andere te voorkomen dat inwoners van de Europese Unie in meerdere lidstaten onderworpen zijn aan de sociale zekerheid.

Ondanks deze verordening dient een Nederlandse inwoner die zijn Frans onroerend goed verkoopt, zowel in Nederland als in Frankrijk sociale premies te betalen. Op basis van een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie zal deze situatie zich niet langer voordoen.

Uitspraak Hof van Justitie

In deze zaak weigerde een Nederlands staatsburger, die in Frankrijk woonde maar in Nederland werkte, over zijn Franse inkomen uit eigen vermogen de sociale premies te betalen. In deze situatie was sprake van dubbele premieheffing, maar de vraag was of het verbod van cumulatie van sociale premies alleen van toepassing is indien een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in dit arrest geoordeeld dat het verbod van cumulatie ook geldt wanneer geen beroepsactiviteit wordt uitgeoefend. Indien dit verbod niet van toepassing zou zijn, wordt de Nederlands staatsburger ten opzichte van andere Franse inwoners ongelijk behandeld. Franse inwoners zijn namelijk alleen sociale premies in Frankrijk verschuldigd.

Op basis van het arrest is de Nederlands staatsburger in deze situatie alleen sociale premies in Nederland verschuldigd.

Conclusie

Voor onder andere de Nederlandse inwoner die onroerend goed in Frankrijk bezit, is bovenstaande uitspraak goed nieuws! Op basis van dit arrest dient de Franse overheid zijn wetgeving met betrekking tot de plus value aan te passen zodat inwoners die niet in Frankrijk woonachtig zijn, geen sociale premies zijn verschuldigd over de verkoopwinst met betrekking tot hun Franse onroerend goed.

Vooralsnog heeft de Franse overheid zijn wetgeving niet aangepast. De Franse Raad van State dient namelijk eerst formeel kennis te nemen van dit arrest en de uitspraak te bevestigen. De uitkomst van dit arrest zal zijn dat de Franse wetgeving wordt aangepast, maar tot het moment dat de wijziging officieel in werking treedt, is het voor onder meer de Nederlandse inwoner die niet onderworpen is aan de Franse sociale zekerheid nodig bezwaar te maken tegen de betaalde sociale premies over de verkoopwinst van onroerend goed.

Over Redactie

Al sinds 1999 een gespecialiseerde uitgeverij in (auto)biografieën en uitgever van de magazines VertrekNL en Bommelglossy. Het complete fonds is via deze site te bekijken en rechtstreeks te bestellen.

Website

Geef een reactie

*