Een (tweede) huis in Portugal?

Stel, u bent van plan een woning te kopen in Portugal. Genoeg niet-fiscale redenen lijkt me zo. Maar wat zijn de fiscale gevolgen? Dat huis ligt toch in Portugal? Dus hebt u in Nederland toch niets met de belastingen te maken? Of pakt dat anders uit?

Een belangrijk onderscheid bij de mogelijke fiscale gevolgen in Nederland is of deze woning in Portugal als hoofdverblijf wordt gezien of als tweede woning. Hieronder worden beide situaties toegelicht.

Woning in Portugal is hoofdverblijf
Als de woning in Portugal als hoofdverblijf gaat fungeren, kan het zijn dat u als inwoner van Portugal wordt gezien en niet (meer) als inwoner van Nederland. Als dat het geval is, komt deze woning inderdaad niet (meer) voor in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting.

Dit betekent echter wel dat er sprake is (geweest) van een ‘emigratie’ naar Portugal, waardoor u in Nederland in het jaar van vertrek een zogeheten M-biljet zal moeten indienen. Dit biljet is een ander biljet dan het reguliere P-biljet, omdat de Nederlandse Belastingdienst meer en andere informatie nodig heeft om tot een juiste fiscale belastingafdracht in Nederland te komen. Dit M-biljet zal tevens het laatste belastingbiljet zijn in Nederland, tenzij er nog Nederlandse ‘bronnen van inkomsten’ (inkomen of vermogen bijvoorbeeld) zijn in de periode dat u in Portugal bent gaan wonen.

Tegelijkertijd betekent het gegeven dat u inwoner bent (geworden) van Portugal dat u (ook) in Portugal aangifte inkomstenbelasting zal moeten doen, waarbij (ook) het huis in Portugal zal moeten worden meegenomen.

Woning in Portugal is tweede woning
In deze situatie blijft u inwoner van Nederland in de periode dat u het huis in Portugal bezit. In dit scenario zal het huis in Portugal in de aangiften van beide landen in aanmerking moeten worden genomen.

In Nederland dient de waarde van de woning op 1 januari van het betreffende belastingjaar te worden aangegeven in box 3 als inkomsten uit onroerende goederen. Met ingang van 1 januari 2017 is de berekening van de belasting over box3-inkomsten veranderd. Er zijn nu namelijk drie schijven voor het berekenen van het fictief rendement. In de eerste schijf wordt over 67% van het vermogen een rendement berekend van 1,63%. Over het overige deel (33%) wordt een rendement berekend van 5,39%. In de tweede schijf wordt over 21% van het vermogen een rendement berekend van 1,63%, over 79% van het vermogen wordt een rendement berekend van 5,39%. Indien een deel van het vermogen in de derde schijf valt, wordt over dit deel een rendement berekend van 5,39%. Over de totale waarde van de schijven is, net als onder het ‘oude’ regime, 30% belasting verschuldigd. Het belastingtarief in box 3 is vanaf 2017 dus afhankelijk van de hoogte van het box3-inkomen.

Tegelijkertijd heeft Portugal – op grond van het belastingverdrag tussen Portugal en Nederland – het recht belasting te heffen over deze woning. Dit zou tot dubbele belasting (in zowel Nederland als Portugal) kunnen leiden. Om dit te voorkomen is in het belastingverdrag afgesproken dat Nederland in dit geval –onder voorwaarden – een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan verlenen.

Het is dus zaak om u goed te (laten) informeren over de mogelijke belastingheffing in beide landen, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Tekst Robin Schalekamp en Stephanie Oude Nijhuis
BDO accountants & belastingadviseurs b.v.

Meer weten over emigreren naar Portugal? Klik hier.

Over Redactie

Al sinds 1999 een gespecialiseerde uitgeverij in (auto)biografieën en uitgever van de magazines VertrekNL en Bommelglossy. Het complete fonds is via deze site te bekijken en rechtstreeks te bestellen.