Uw sociale zekerheidspositie bij detachering naar een land in Azië

Indien u door uw Nederlandse werkgever wordt uitgezonden om voor een bepaalde periode te gaan werken en wonen in een ander land zoals bijvoorbeeld Japan, India of Singapore heeft dit niet enkel gevolgen voor uw belastingpositie in Nederland en het land waar u naartoe uitgezonden wordt, maar ook voor uw sociale zekerheidspositie in beide landen. Afhankelijk van het land waar u tijdelijk gaat wonen en werken zijn er verschillende situaties mogelijk met betrekking tot uw sociale zekerheidspositie. In dit artikel gaan wij daar kort op in.

Verdrag inzake sociale zekerheid van toepassing

Nederland heeft met een aantal landen een verdrag inzake sociale zekerheid gesloten. In deze verdragen zijn aanwijsregels opgenomen. Het van toepassing zijnde verdrag regelt onder welk sociaal zekerheidsstelsel u valt tijdens uw uitzending en in welk land u en uw werkgever dus premies moeten betalen. Deze verdragen inzake sociale zekerheid zorgen er in eerste instantie voor dat u niet (verplicht) onder de sociale zekerheid van beide landen valt en zo dubbele premies betaalt. Deze verdragen zorgen er echter ook voor dat u niet onverzekerd rondloopt.

Geen verdrag inzake sociale zekerheid van toepassing? Dan aansluiten bij nationale wetgeving. Indien er geen verdrag inzake sociale zekerheid gesloten is tussen Nederland en het land van uitzending, bepaalt de nationale wetgeving van beide landen waar u sociaal verzekerd bent. Ondanks het feit dat uw (formele) werkgever mogelijk in Nederland gevestigd is, zult u in de meeste gevallen niet in Nederland sociaal verzekerd blijven aangezien u hier niet woont en uw werkzaamheden hier niet uitoefent. In deze situatie is het afhankelijk van de nationale wetgeving van het woon- en werkland of u aldaar onder de sociale zekerheid valt en waar u dan precies voor verzekerd bent. In Nederland kennen wij de volksverzekeringen en werknemersverzekeringen. Waar u zich als inwoner en/of werknemer voor dient te verzekeren, verschilt per land.

Vrijwillig verzekerd in Nederland voor periode van uitzending

Indien er geen verdrag over sociale zekerheid is gesloten tussen Nederland en het land waar u naartoe wordt uitgezonden en u op basis van de nationale wetgeving niet in Nederland sociaal verzekerd bent, bestaat er eventueel wel de mogelijkheid om u in Nederland voor een aantal sociale verzekeringen vrijwillig te verzekeren. Indien u aan de voorwaarden voldoet, kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (Anw) en de Werkloosheidswet (WW). U kunt kiezen om zich voor alle drie de verzekeringen vrijwillig te verzekeren, maar u kunt ook voor één of twee van deze verzekeringen kiezen.

Volledigheidshalve merken wij op dat er verschillende verzekeringsvoorwaarden van toepassing zijn op de vrijwillige verzekering voor de AOW, Anw en WW. Tevens is het van belang om goed in zicht te hebben onder welke voorwaarden de verzekeringen tot uitkering overgaan indien u een beroep doet op deze vrijwillige verzekering.

Om bij uitzending naar een derde land onnodige situaties van niet-verzekerd of onterecht dubbel verzekerd zijn te voorkomen, is het van groot belang om voorafgaand aan de uitzending te bepalen in welk land u onderworpen bent aan de sociale zekerheid. Wij raden u dan ook aan om u ruim voor de startdatum van de uitzending goed te (laten) informeren.

 

Meer informatie vindt u op: https://www.bdo.nl/nl-nl/locaties/bdo-rotterdam

Over Redactie

Al sinds 1999 een gespecialiseerde uitgeverij in (auto)biografieën en uitgever van de magazines VertrekNL en Bommelglossy. Het complete fonds is via deze site te bekijken en rechtstreeks te bestellen.