De conserverende aanslag bij emigratie

Indien u voornemens bent te verhuizen naar Oostenrijk, zijn er veel praktische en ook fiscale zaken waaraan u moet denken. Een van deze fiscale zaken die een rol kan spelen in uw situatie is de conserverende aanslag. De Belastingdienst legt een conserverende aanslag op indien u te conserveren inkomen heeft op het moment van emigratie. Maar wanneer is er sprake van te conserveren inkomen?

Te conserveren inkomen

Hieronder beschrijven wij kort de situaties waarin de Belastingdienst een conserverende aanslag oplegt nadat u bent geëmigreerd.

  1. Pensioenrechten opgebouwd in de periode dat u in Nederland woonde.

Hebt u pensioen opgebouwd in Nederland middels uw werkgever of hebt u premies voor de bijdrage aan uw pensioen afgetrokken van uw inkomen? Dan wordt er over dit fiscale voordeel dat u in Nederland genoten heeft een conserverende aanslag opgelegd.

  1. Opgebouwde lijfrenten.

Hebt u in Nederland premies betaald voor een lijfrente en deze betaalde premies afgetrokken van uw inkomen? Dan wordt er over dit fiscale voordeel dat u in Nederland genoten hebt een conserverende aanslag opgelegd.

 

  1. Kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning.

 

Beschikt u over een van deze financiële middelen en houdt u uw eigen woning in Nederland aan na emigratie? In dat geval legt de Belastingdienst een conserverende aanslag op.

 

  1. Aanmerkelijk belang in een vennootschap.

 

Hebt u een aanmerkelijk belang? Dan is er sprake van een fictieve vervreemding van dit aanmerkelijk belang op het moment van emigratie. Over de eventuele ‘winst’ van deze fictieve vervreemding legt de Belastingdienst een conserverende aanslag op.

 

Zekerstellen van belastingheffing in Nederland

 

In de voorgenoemde vier gevallen vindt er op het moment van emigratie in een puur binnenlandse situatie nog geen belastbare handeling plaats. Deze belastbare handeling zal zich pas voordoen als bijvoorbeeld uw pensioen tot uitkering komt of wanneer u uw aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap aan een derde partij verkoopt.

In de meeste emigratiesituaties is het heffingsrecht in deze vier gevallen toegewezen aan de woonstaat op grond van het toepassing zijnde belastingverdrag en zal Nederland dus geen belasting mogen en kunnen heffen.

Met het opleggen van een conserverende aanslag wordt het belastbare moment als het ware naar voren gehaald om ervoor te zorgen dat Nederland het heffingsrecht behoudt bij een mogelijk latere belastbare handeling. Vervolgens wordt er veelal wel uitstel van betaling verleend aangezien er nog geen daadwerkelijke inkomsten zijn genoten waarmee de belastingschuld voldaan kan worden. Wij merken op dat het per situatie kan verschillen hoelang het uitstel verleend wordt. Daarnaast kan er een aantal voorwaarden verbonden zijn aan de conserverende aanslag, afhankelijk van uw situatie. Indien niet langer aan deze voorwaarden wordt voldaan, vervalt het automatisch uitstel en dient er op dat moment belasting betaald te worden.

Bent u van plan te emigreren en beschikt u mogelijk over te conserveren inkomen, dan is het zaak om u goed te (laten) informeren over de gevolgen van een eventuele conserverende aanslag die de Belastingdienst kan opleggen.

 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij BDO accountants en belastingadviseurs b.v

Over Redactie

Al sinds 1999 een gespecialiseerde uitgeverij in (auto)biografieën en uitgever van de magazines VertrekNL en Bommelglossy. Het complete fonds is via deze site te bekijken en rechtstreeks te bestellen.