Geen wereldburger zonder moedertaal

Wanneer u met kinderen naar het buitenland vertrekt, is er een grote kans dat zij binnen de kortste tijd de nieuwe taal vrijwel vloeiend zullen spreken. De schooltaal en die van vriendjes neemt het al snel over van het Nederlands. Om te voorkomen dat uw kind zijn of haar moedertaal verliest, is het belangrijk bewust te kiezen voor voldoende Nederlands taalaanbod.

“Door je moedertaal te spreken, begrijp je de cultuur en ken je je roots.”

Taal is een wezenlijk bestanddeel van onze identiteit. Door je moedertaal te spreken, begrijp je de cultuur en ken je je roots. Weten wie je bent en waar je vandaan komt, geeft je de kans je te ontwikkelen tot wereldburger. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat kinderen die hun moedertaal blijven beheersen, minder moeite hebben een nieuwe taal aan te leren. Wordt het Nederlands op niveau bijgehouden, dan kunnen kinderen bovendien op ieder moment, ook voor bijvoorbeeld een studie, terugkeren naar Nederland en zonder problemen (terug) instromen in het Nederlands onderwijs. Nederlands is voor uw kinderen de moedertaal, de emotietaal waarin zij zich het best kunnen uiten. Juist bij een ingrijpende gebeurtenis als een verhuizing, is het voor hen zeer van belang om thuis deze taal te kunnen blijven spreken. Naast het thuis spreken is het belangrijk dat de taal ook op zoveel mogelijk andere manieren langskomt, bijvoorbeeld door het (samen) lezen van boeken (denk hierbij voor de afwisseling ook eens aan een strip- of luisterboek). Via internet is een groot aantal Nederlandstalige tv-programma’s te bekijken. Ook (dvd’s van) Nederlandse films en Nederlandse spelletjes zijn een aanrader. Tot het moment dat kinderen naar school gaan is het voldoende om thuis Nederlands te spreken. Daarna wordt de invloed van de schooltaal dusdanig groot, dat kinderen hun moedertaal snel verliezen, zelfs wanneer de moedertaal thuis gesproken wordt. Aan de ene kant komt dit doordat het naar school gaan met zich meebrengt dat het taalaanbod in het Nederlands in verhouding veel kleiner wordt. Aan de andere kant leren kinderen op school andere woorden dan thuis, omdat ze op school kennis verwerven van abstracte onderwerpen, zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Naast het taalaanbod thuis is Nederlandse les dan van belang om de woordenschat te vergroten. Leren lezen en spellen zijn andere vaardigheden die je over het algemeen niet thuis leert, maar wel door Nederlandse lessen te volgen. Tot slot zien veel kinderen de Nederlandse les als een fijn moment, waarop zij weer even hun eigen taal mogen spreken en in contact komen met leeftijdsgenoten in dezelfde situatie.

“Nederlandse les is vanaf de schoolgaande leeftijd onmisbaar voor een goed behoud van de moedertaal”  

Nederlandse les is vanaf de schoolgaande leeftijd onmisbaar voor een goed behoud van de moedertaal. Gelukkig is dit wereldwijd mogelijk via 196 scholen in 80 landen of op afstand via de computer. Kiest u voor Nederlands onderwijs via een bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) aangesloten school of partij voor afstandsonderwijs, dan kunt u ervan uitgaan dat de onderwijskwaliteit goed is. Het onderwijs wordt dan namelijk door de Nederlandse onderwijsinspectie gecontroleerd.

Kijk voor meer informatie en een overzicht van de bij NOB aangesloten scholen op www.stichtingnob.nl.

Over Remon Franssen

Ik ben journalist. Eerst als sportverslaggever en sinds 2014 als journalist bij VertrekNL. Bij mijn journalistieke werk probeer ik met name aandacht te besteden aan de emotionele aspecten van de mensen die het roer hebben omgegooid: de ups en downs, de onzekerheden en twijfels, maar ook: de inspiratie en de uitdagingen van het ‘nieuwe’ leven.

Website

Geef een reactie

*